Kontrolné centrum (Control Centre)

Hlavné menu je rozdelené do dvoch základných sekcií. Prvou sú veľké ikony všeobecných informácií a nastavení klienta. Tie sú rozdelené súmerne po pravej a ľavej časti Control Centra. Ich význam je nasledovný:
 1. Zmena údajov

  Táto ikona vám umožní meniť kontaktné a fakturačné údaje pre vás alebo vašu firmu. Prosíme vás o udržanie týchto údajov v aktuálnom stave, aby sa predišlo problémom pri spracovaní vašich objednávok a pri fakturácii.

 2. Faktúry

  V tejto sekcii nájdete prehľadný zoznam vašich faktúr s číslom faktúry, dátumom vystavenia, splatnosťou, fakturovanou sumou a stavom uhradenia. Kliknutím na číslo faktúry si môžete nechať zobraziť proforma faktúru, slúžiacu ako podklad pre uhradenie fakturovanej čiastky. Reálna faktúra (účtovný doklad) vám bude doručený poštou po úhrade objednávky.

  Pri neuhradených faktúrach tu nájdete zároveň možnosť uhradiť faktúru on-line. Momentálne máme zmluvy s Tatra Bankou (TatraPay, Eliot), VÚB (e-platby VÚB) a Slovenskou Sporiteľňou (sporopay). Pokiaľ nemáte možnosť zaplatiť on-line, môžete úhradu vykonať bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.

  UPOZORNENIE: Pri úhrade objednávky nezabudnite uviesť správny variabilný symbol alebo správu pre prijímateľa, aby sme vedeli identifikovať vašu platbu.

 3. Provízie

  Táto sekcia slúži pre partnerov a dealerov, ktorí si takto môžu kontrolovať platby odporučených zákazníkov. Bližšie informácie o spolupráci nájdete na našej stránke http://www.atlantis.sk/about/spolupraca.php.

 4. Nápoveda

  Touto voľbou obdržíte detailné informácie o nastevení FTP a e-mailových klientov, o konfigurácii vašich účtov, možných nastaveniach a mnoho ďalších informácií. Mimochodom, je to súbor, ktorý práve čítate.

 5. Web-mail

  V prípade, že nemáte prístup k svojmu e-mailovému klientovi (napríklad ste v Internet Café, alebo niekde v zahraničí) a chcete si prečítať svoju poštu, toto je riešenie práve pre vás. Web-mail vám umožní jednoduchú správu pošty, jej čítanie, písanie, odpovedanie na poštu, administráciu a podobne. Pre používanie Webmailu sa nemusíte prihlasovať do Control Centra. Stačí zadať priamu adresu https://mail.atlantis.sk.

  Pri prihlasovaí do zóny Webmailu musíte zadať prihlasovacie meno (login) a heslo (password). Štadardne je prihlasovacie meno postmaster@vaša_adresa (tj. ak vlastníte napr. doménu "atlantis.sk", prihlasovacie meno bude "postmaster@atlantis.sk") a heslo je totožné s prístupovým heslom do Control Centra.

 6. MySQL databáza

  Touto voľbou môžete aktivovať prístup do administračného nástroja vašej SQL databázy. Umožňuje vám vytvárať štruktúrované tabuľky, meniť atribúty vstupných polí, pridávať a aktualizovať dáta, vytvárať a spúšťať SQL príkazy a mnoho iného. Ide o komplexný administračný nástroj, predpokladá však znalosť práce s MySQL databázou.
  Používateľské meno a heslo do databázy vám bude pridelené na základe vašej žiadosti. MySQL databáza je k dispozícii pre hostingové balíky Beta a vyššie.

 7. Zmena hesla

  Táto voľba vám umožní zmenu hesla do Control Centra. Odporúčame vám priebežne si meniť heslo, aby ste predišli možnosti zneužitia vášho hesla do ovládacieho panela tretími osobami, najmä ak nepoužívate pre správu vašich domén kryptované pripojenie (https://www.atlantis.sk).

 8. Odhlásenie

  Ukončí vašu prácu v Control Centre. V prípade, že ste pracovali s Control Centrom a chcete prejsť na inú WWW stránku, odporúčame vám vždy sa vopred odhlásiť. Predídete tým možnosti potenciálneho zneužitia vašich dát.

Doménová sekcia


Stredná časť hlavného menu je vyhradená zoznamu vašich domén a ikôn pre ich konfiguráciu. Ich funkcie sú nasledovné:

 1. FTP

  Ftp je skratka pre File Transfer Protokol - protokol pre prenos súborov. Ak si chcete umiestniť na Internet vašu stránku, toto je najschodnejšia cesta. Kliknutím na ikonu FTP sa dostanete do menu nastavení FTP kônt.

  Štandarne po registrácií existuje jedno FTP konto, s rovnakým názvom, ako vami vybratá doména. Predpokladajme, že máte zaregistrovanú doménu "atlantis.sk". Potom štandardné prihlasovacie meno (login) pre ftp bude "atlantis.sk" a štandardné heslo bude rovnaké, aké ste si zvolili pri prihlasovaní do Kontrolného centra (Control Center).

  Cesta predstavuje absolútnu cestu od vášho koreňového adresára. Ak teda máte na vašej WWW stránke podadresár "obrazky" a chcete, aby vám váš grafik do neho nahrával (uploadoval) nové obrázky, môžete mu vytvoriť (ak váš balík služieb podporuje viac ako jeden FTP prístup) špeciálny FTP prístup. Vykonáte to voľbou "Vytvoriť nové FTP konto".

  Následne budete vyzvaní k zadaniu údajov pre nový FTP prístup. Ako prvé vkladáte prihlasovacie meno (napríklad "grafik"), absolútnu prístupovú cestu k adresáru (napríklad "/obrazky") a prístupové heslo. V našom príklade sa váš grafik bude prihlasovať ako "grafik.atlantis.sk", prístupný mu bude iba adresár "/obrazky" (a všetky podadresáre) a heslo bude také, aké ste mu pridelili.

  Možno sa pýtate, prečo nemôže mať jednoducho login "grafik". Dôvod je jednoduchý: predstavte si, že máte viacero domén (napríklad atlantis.sk a superhosting.sk). Potom by login "grafik" na atlantis.sk bol totožný s loginom "grafik" na superhosting.sk. Aby sa predišlo takýmto problémom, je vždy pri prihlasovacom mene zahrnutý aj názov domény, pre ktorú toto meno platí.

  Samozrejme, ak sa prihlásite ako atlantis.sk, budete mať aj prístup do jeho adresára, teda do /obrazky.

  V prípade, že budete chcieť zmeniť alebo vymazať existujúce FTP konto, môžete tak učiniť v hlavnom menu FTP, po kliknutí na ikonku FTP v zozname domén.

 2. WWW

  Táto voľba vám umožní vytvárať a spravovať subdomény. Subdomény sú vlastne domény tretej úrovne. Doména prvej úrovne je medzinárodná - napríklad .com, .net, .sk a podobne. Doménu druhej úrovne ste si zvolili sami: napríklad naša doména druhej úrovne je atlantis.sk. Štandardne používaná doména tretej úrovne je www - v našom prípade www.atlantis.sk.

  Po registrácií vašej domény druhej úrovne (napr. atlantis.sk) je vám štandardne pridelená treťoúrovňová doména www. Ak chcete vytvoriť novú doménu tretej úrovne, zvoľte si "Vytvoriť novú subdoménu". Tu môžete zadať novú adresu (napríklad "shop.atlantis.sk"), cestu v adresárovej štruktúre vašej stránky (napríklad "/shop") a E-mail správcu (používa sa pri identifikácií chybových hlásení).

  Okrem názvu treťoúrovňovej domény máte ešte dve možnosti. Prvou je nezadať nič - v tom prípade môžete zmeniť nastavenia svojej druhoúrovňovej domény. Ak napríklad chcete, aby stránka "http://www.atlantis.sk" ukazovala na inú adresu ako "http://atlantis.sk", zmenu nastavenia "atlantis.sk" (bez www) docielite práve tým, že vo voľbe "Vytvoriť novú subdoménu" necháte políčko "Adresa" prázdne.

  Naopak, ak chcete zmeniť nastavenie pre "všetky ostatné domény" (tj. ak máte doménu "vasastranka.sk", tak nastavenie pre totoje.vasastranka.sk, hocico.vasastranka.sk, ajtotobudefungovat.vasastranka.sk), stačí vložiť do políčka "Adresa" hviezdičku (znak "*").

  Štandardne sú tieto dve "špeciálne" adresy nastavené ako alias na "www" - čiže http://www.vasastranka.sk bude totožné s http://vasastranka.sk a bude zasa zhodné s http://ajtotojeplatnaadresa.vasastranka.sk.

  Súčasne môžete povoliť výpis obsahu adresára - listing súborov. Ak sa vo vašom adresári s WWW stránkou nachádza súbor index.html alebo index.php, je načítaný ako "štandardný". Ak tam nie je a listing súborov je zakázaný, vypíše sa chybové hlásenie 401. Ak je výpis povolený, vypíše sa obsah adresára - tj. zoznam všetkých súborov v ňom umiestnených.

  Ak si chcete zmeniť štandardné chybové hlásenia, použite ďalšiu voľbu - stačí zadať cestu k html dokumentu alebo php skriptu. Dokument 404 sa zobrazí ak sa niekto pokúša načítať stránku, ktorá neexistuje. Chyba 401 nastane ak používateľ nemá dostatočné práva na prehliadanie danej stránky. Chyba 403 nastane keď niekto vstupuje nesprávnym prihlasovacím menom alebo heslom na vami zvolené zaheslované časti stránok. Chyba 500 nastane pri chybe servera, napr. pri vykonávaní nesprávne napísaného skriptu.

  V prípade, že chcete príslušnú adresu iba presmerovať na inú adresu, vyplňte políčko "Presmerovať na:". Takto môžete používať vašu adresu aj pre stránky, umiestnené na iných serveroch.

  Podobné, ale jednoduchšie riešenie spočíva vo vytvorení takzvaných aliasov. Tie môžete vytvárať priamo z hlavného menu subdomén, hneď po kliknutí na WWW v zozname registrovaných domén. Alias predstavuje alternatívne meno k vašej WWW stránke. Ak napríklad chcete, aby www.atlantis.sk a info.atlantis.sk smerovalo na jednu adresu a shop.atlantis.sk a obchod.atlantis.sk na inú, najjednoduchšie je postupovať nasledovne:

  1. www.atlantis.sk už existuje, takže si vytvoríte alias info.atlantis.sk
  2. vytvoríte novú subdoménu shop.atlantis.sk
  3. vytvoríte alias obchod.atlantis.sk pre shop.atlantis.sk

  Pri vytváraní aliasov ostanú všetky ostatné nastavenia totožné ako pri vytvorenej subdoméne - preto je vytváranie aliasov jednoduchšie, ako vytváranie subdomén.

  Tip pre programátorov: Ak sa vám nezobrazujú na vašom webe chybové hlásenia, pridajte do PHP skriptu nasledujúci riadok:

  ini_set('display_errors','1');


 3. E-mail

  Nastavenie e-mailových účtov je pomerne zložité, avšak po pochopení všetkých možností, ktoré vám náš e-mailový systém ponúka, dostanete do rúk neuveriteľne silný nástroj. Hneď po aktivácií vašej domény automaticky obdržíte e-mailovú schránku - presnejšie kôš e-mailových schránok. V praxi to znamená, že každá pošta, ktorá príde na ľubovoľnú adresu @vami_zvolená_stránka.sk, sa uloží do pošty štandardnému užívateľovi menom "postmaster". Toto rozhranie je dostupné aj mimo Control Centra, cez stránku webmailu (mail.atlantis.sk) - stačí sa prihlásiť ako "postmaster@doména" a zakliknúť voľbu Admin.

  TIP: Administrácia e-mailov si automaticky zisťuje nastavenie jazyku vo vašom prehliadači - a napríklad Firefox si po inštalácii neprepne predvolený jazyk na slovenčinu, takže rozhranie môžete mať v angličtine. Riešenie je jednoduché: konkrétne vo Firefoxe nastavenie zmeníte cez Tools (Nástroje), Advanced (Pokročilé), záložka General (Všeobecné) a v spodnej časti Edit Languages (Upraviť jazyky). Tu si pridáte slovenčinu a posuniete ju (Move up) úplne nahor, aby získala prioritu. Takto zabezpečíte, aby sa vám viacjazyčné stránky zobrazovali v slovenčine.


  Poštu si môžete čítať troma spôsobmi:

  1. POP3. Tento protokol je štandardom pri používaní vytáčaného pripojenia do internetu (dialup). Pošta je umiestnená na serveri a momente vášho pripojenia do internetu si ju stiahnete k sebe na vašu pracovnú stanicu, kde ju môžete ďalej spracúvať, upravovať, odpovedať na ňu a podobne. Pri nastavení POP3 vo vašom e-mailovom klientovi musíte zadať tri parametre: prihlasovacie meno (login), heslo (password) a pop3 server (host). Štandardné meno je "postmaster@adresa_vašej_domény". Čiže ak máte zaregistrovanú doménu vasastranka.sk, vaše (štandardné) prihlasovacie meno bude "postmaster@vasastranka.sk". Pozor: toto prihlasovacie meno napriek zavináču (znaku "at" - '@') neznamená, že môžete používať iba túto e-mailovú adresu! Pri štandardom nastavení vám bude na túto adresu chodiť ľubovoľná pošta, smerovaná na vašu doménu, tj. v našom príklade aj shop@vasastranka.sk, pokus@vasastranka.sk, contact@vasastranka.sk - každá z týchto adries bude platná a prístupná cez prihlasovacie meno "postmaster@vasastranka.sk".
   Štandardné heslo pre výber pošty je totožné s prístupovým heslom do kontrolného centra (control center). Ako pop3 server použite adresu vo formáte pop3.vaša_stránka.sk, prípadne adresu mail.vaša_stránka.sk (adresy fungujú úplne rovnako).

  2. IMAP. Imap je pokročilejšia náhrada POP3 protokolu. Umožňuje spravovať poštu priamo na serveri, bez nutnosti sťahovať ju na vašu pracovnú stanicu (domáci počítač). Pre prácu s poštou však spravidla vyžaduje stále pripojenie k internetu - preto prístup cez IMAP odporúčame iba tým klientom, ktorí toto stále pripojenie majú. Konfigurácia je rovnaká ako pri POP3, iba v nastaveniach nezadávate adresu POP3 serveru, ale IMAP serveru (ostáva rovnaká v oboch prípadoch vo formáte pop3.vaša_stránka.sk, resp. mail.vaša_stránka.sk).

  3. Webmail. Toto riešenie je vhodné ako dočasné, prípadne ako núdzové riešenie v prípade, že ste mimo svojho domu alebo firmy (napríklad na dovolenke) a chcete si prečítať novú poštu. Na adrese https://mail.atlantis.sk/ nájdete webovské rozhranie pre čítanie pošty. Práca s ním je jednoduchá a intuitívna. Pri prihlasovaní sa do vašej schránky nemusíte zadávať adresu serveru - stačí vaše meno (štandard je postmaster@vaša_stránka) a heslo (rovnaké, ako do Control Centra).


  Toto platí pri štandardnom nastavení vašej pošty. Teraz si popíšeme, ako vytvárať nové poštové schránky a konfigurovať celý systém tak, aby čo najlepšie uspokojoval vaše potreby.

  1. Hlavé menu

   V hlavnom "poštovom" menu sú tieto voľby:

   1. E-mailové účty - slúži na vytváranie a správu e-mailových adries a účtov
   2. Aliasy Preposielania - ak chcete preposielať svoju poštu na inú adresu, toto je voľba pre vás
   3. Poštoví roboti - slúžia na automatické odosielanie pošty na adresu odosielateľa v prípade, že na vami stanovenú adresu príde e-mail: napríklad pre zasielanie cenníkov a pod.
   4. E-mailové konferencie - slúži na vytváranie a administráciu e-mailových konferencí


  2. Rýchle linky

   Ide o skrátené voľby najpoužívanejších príkazov (dajú sa nájsť aj vo vnútri hlavného menu - tieto voľby sú tu pre šetrenie vášho času a zjednodušenie práce so systémom)

   1. Nové e-mailové účty - ak chcete vytvoriť novú poštovú schránku
   2. Nové aliasy - ak chcete vytvoriť alias pre existujúcu poštovú schránku (iná adresa, smerujúca na už existujúcu adresu: napríklad aby pošta z shop@atlantis.sk a obchod@atlantis.sk smerovali do jednej schránky
   3. Nové preposielania - ak chcete preposielať e-maily na inú adresu
   4. Nový e-mailový robot - ak chcete vytvoriť nového robota na automatické odpovede
   5. Nová e-maiová konferencia - v prípade, že chcete vytvoriť novú konferenciu

  Teraz si popíšeme jednotlivé voľby v hlavnom menu detailnejšie:

  1. E-mailové účty

   Táto voľba je asi najdôležitejšia a pravdepodobne ju budete aj najčastejšie používať. Umožňuje spravovať jednotlivé e-mailové schránky, vytvárať nové a meniť ich nastavenia.

   V hornej časti hlavnej tabuľky (pod nadpisom s adresou aktuálnej domenény) je veľmi dôležitý údaj: "Kôš". Ukazuje, kam sa odošle všetka pošta, ktorá príde na adresu vašej domenény a nebude špecifikovaná v ďalších nastaveniach. Štadardne je tu hodnota "postmaster@adresa_vašej_domény". Ak by bola vaša doména napríklad atlantis.sk, bolo by tu "postmaster@atlantis.sk" a znamenalo by to, že všetka pošta, odoslaná na adresu @atlantis.sk, bude presmerovaná na túto adresu (pokiaľ sa na danú adresu nevzťahujú iné vytvorené pop3 kontá, prípadne aliasy, presmerovania alebo mailové konferencie) - tj. štandardnému užívateľovi "postmaster" (o tom, ako túto poštu čítať, si môžete prečítať v časti venovanej čítaniu pošty.

   Pod zobrazením "koša" nasleduje zoznam všetkých e-mailových účtov, ktoré máte zaregistrované pre príslušnú doménu. Štandartne je tu iba jeden - postmaster. Voľbou "Vytvoriť nový účet" môžete pridať novú schránku, s vlastnými prístupovými právami a nastaveniami.

   Vedľa názvu účtu je voliteľné pole "Poznámka" a nasledujú tri voľby:

   1. Upraviť užívateľa - umožní zmeniť nastavenia už existujúceho užívateľa
   2. Zrušiť účet - príslušné užívateľské konto (schránka) je definitívne odstránená aj so všetkou poštou
   3. Účet pre kôš - kliknutím sem môžete nastaviť príslušný účet ako "kôš" - tj. všetka inak nezaradená pošta sa presmeruje na tento účet.

   V prípade, že máte tak veľa e-mailových schránok, že ich zoznam sa nevmestí na jednu obrazovku, môžete použiť zrýchlenú voľbu "Zoznam", umožňujúci vyhľadávať e-mailovú adresu podľa prvého písmena názvu adresy, alebo vo vyhľadávaní, kde zadáte priamo užívateľské meno.

   Pod zoznamom sa nachádzajú ďalšie voľby pre základné nastavenie pošty:

   1. nastaviť mazanie nedoručiteľnej pošty - túto voľbu si nastavte, ak nechcete, aby vám chodili e-maily na iné adresy, ako máte definované. Tj. ak máte nastavené adresy atlantis@atlantis.sk, shop@atlantis.sk a obchod@atlantis.sk a máte aktivovanú túto voľbu, namiesto adresy "koša" bude nápis "Nedoručiteľná pošta bude zmazaná" - a všetka pošta, zaslaná na iné adresy (napríklad na info@atlantis.sk) bude vymazaná. Ideálne je to v prípade, že vám chodí veľké množstvo nevyžiadanej pošty na rôzne (neexistujúce) e-mailové adresy na vašej doméne.

   2. nastaviť vracanie nedoručiteľnej pošty - funguje obdobne ako mazanie nedoručiteľnej pošty, ale odosielateľ je informovaný o tom, že takáto e-mailová schránka na vašej adrese neexistuje. Riešenie je vhodné pre prípad, že niekto spraví preklep vo vašej adrese - vrátený mail ho bude informovať o chybe, ktorú spravil.

   3. nastaviť e-mail adresu pre kôš - ak chcete, aby sa všetky e-maily na adresy na vašej doméne, ktoré nemáte nadefinované, odosielali na inú adresu, toto je presne to, čo hľadáte. Rovnako ak nechcete používať náš server na ukladanie pošty a chcete si ju iba presmerovať na inú vašu adresu. Vtedy stačí nastaviť túto voľbu - a všetka pošta bude presmerovaná...

   Vytvorenie e-mailového účtu

   Kliknutím na voľbu "Nové e-mailové účty" v hlavnom e-mailovom menu, alebo "Vytvoriť e-mailový účet" v menu E-mailových účtov môžete vytvoriť nový účet (schránku) elektronickej pošty.

   Stačí zadať novú e-mailovú adresu, ktorá súčasne bude prihlasovacím menom (napríklad "shop@atlantis.sk"), dvakrát napísať heslo (aby sa predišlo preklepom) a skutočné meno, pod ktorým bude táto schránka vedená. Tu je dôležité uvedomiť si princíp konfigurácie vašich e-mailových klientov, ako je to popísané v časti o POP3. Keď pre svoju doménu vytvoríte schránku "peter" (tj. v našom príklade peter@atlantis.sk), prihlasovacie meno NIE JE "peter", ale "peter@atlantis.sk" - tj. celá adresa včítane zavináča a domény. Dôvod je jednoduchý: predstavte si, že máte dve domény: atlantis.sk a superhosting.sk. Máte dvoch zamestnancov s menom Peter - jeden robí pre Atlantis a druhý pre Superhosting. Pri zadávaní prihlasovacieho mena "peter" by potom systém nevedel, o ktorého ide. Tým, že zadávate v menej aj príslušnú doménu, máte v systéme prehľad a istotu, že zadávate správne meno a heslo.

  2. Aliasy a preposielania

   Preposielanie (mail forward) je užitočná voľba v prípade, že máte inú, existujúcu schránku a nechcete čítať poštu (alebo ju sťahovať) na rôznych adresách. V tom prípade stačí zadať e-mailovú adresu, na ktorú si želáte vašu poštu preposlať a lokálnu adresu, ktorá sa má preposielať.

   Preposielanie sa dá využiť aj na tvorbu takzvaných "distribučných listov". Distribučný list je veľmi jednoduchá forma E-mailovej konferencie. Funguje na jednoduchom princípe: e-mail, odolaný na určenú adresu, sa rozošle na všetky adresy, zapísané v distribučnom liste. Takýto distribučný list vytvoríte tak, že pre jednu lokálnu adresu si zvolíte viacero adries na preposielanie. Napríklad: máte doménu vasastranka.sk. Máte troch zamestnancov - Petra (peter@vasastranka.sk), Jána (jan@vasastranka.sk) a Jozefa (jozef@vasastranka.sk). Chcete vytvoriť distribučný list "vsetci@vasastranka.sk" - takže e-mail na adresu vsetci@vasastranka.sk sa odošle súčasne Petrovi, Jánovi aj Jozefovi. Stačí si zvoliť voľbu "vytvoriť nové preposielanie", ako "Lokálne meno" zadať "vsetci@vasastranka.sk" a do políčka "Adresa" postupne vpísať všetky e-mailové adresy (po každej pridanej adrese treba stlačiť tlačidlo "Pridať").

   Aliasy vám poslúžia v prípade, že chcete dostávať e-maily na rôzne adresy do jednej schránky. Najlepšie to objasníme na príklade: chcete používať adresy "jozef@atlantis.sk" a "jozko@atlantis.sk". Máte už vytvorenú schránku jozef.novak@atlantis.sk. Takto stačí vytvoriť dva aliasy na túto adresu: jeden bude "jozef" a druhý "jozko". Potom keď niekto pošle e-mail na ľubovoľnú z týchto adries, vždy skončí v schránke "jozef.novak@atlantis.sk".

  3. Poštoví roboti

   Poštoví roboti slúžia na automatické odosielanie odpovede na e-mail, odoslaný na vopred stanovenú adresu. Predpokladajme, že máte doménu atlantis.sk a chcete pre svojich klientov spraviť automatické zasielanie cenníkov. Zároveň chcete, aby kópia došlého e-mailu bola odoslaná na ďalšiu adresu - aby ste sa dozvedeli, kto má záujem o váš tovar. Poštový robot splní všetky tieto funkcie.

   Pri vytváraní poštového robota najskôr zadáte, na akej adrese má "číhať". Dajme tomu, že ho chceme používať práve pre odosielanie cenníkov - takže ho umiestnime na adrese cennik@atlantis.sk. Následne si vyberiete, na ktorú adresu má byť odoslaná kópia listu, čo príde na adresu "cennik@atlantis.sk". No a nakoniec stačí zadať predmet (Subject:) e-mailu s cenníkom (napr. "Aktualny cennik") a, samozrejme, samotné telo e-mailu - v našom prípade teda cenník.

  4. E-mailové konferencie

   E-mailové konferencie slúžia na rozosielanie e-mailov, zaslaných na spoločnú (stanovenú) adresu všetkým prihláseným členom. Jednoduchšou a prístupnejšou formou konferencie môže byť distribučný list. Na rozdiel od týchto listov je e-mailová konferencia viac konfigurovateľná a kompletne ovládaná prostredníctvom elektronickej pošty. Navyše, pri distribučných listoch treba vopred nadefinovať všetky zúčastnené e-mailové adresy na rozosielanie, no členom konferencie sa môže stať (podľa nastavenia) ľubovoľná osoba s e-mailovou schránkou po odoslaní registračného e-mailu na vopred definovanú adresu.

   Vytvoriť konferenciu môžete použitím prehľadného systému prepínačov, ktoré, ako pevne veríme, sú dostatočne samovysvetľujúce. Ďalšiu administráciu mailinglistu už môžete administrovať "na diaľku", resp. vzdialeným prístupom - pomocou e-mailov.

   Popis konferencie a jej administrácie je príliš obsiahly, aby sme ho tu mohli uviesť v plnej dĺžke. Ak chcete získať viac informácií, odporúčame vám navštíviť WWW stránku http://www.ezmlm.org, alebo český mirror na adrese http://www.cz.ezmlm.org. Uvedieme si iba základné príkazy, ktorými môžete ovládať konferenciu. Základom je, samozrejme, mať vytvorenú konferenciu s určitým názvom. Predpokladajme, že máte konferenciu s názvom "konferencia" na adrese "atlantis.sk". Vytvorením takejto konferencie automaticky vzniknú ďalšie špeciálne e-mailové adresy na jej ovládanie. Užívatelia môžu využiť nasledujúce adresy:

   adresa pre posielanie príspevkov do konferencie konferencia@atlantis.sk
   prihlásenie sa do konferencie konferencia-subscribe@atlantis.sk
   odhlásenie sa z konferencie konferencia-unsubscribe@atlantis.sk
   prihlásenie inej e-mailovej adresy konferencia-subscribe-meno=emailova@adresa.sk
   odhlásenie inej e-mailovej adresy konferencia-unsuscribe-meno=emailova@adresa.sk
   získanie často kladených otázok (FAQ) konferencia-faq@atlantis.sk
   získanie informácií o konferencii konferencia-info@atlantis.sk
   oznámenie, či ste registrovaný v konferencii konferencia-query@atlantis.sk
   kontakt na majiteľa konferencie konferencia-owner@atlantis.sk
   prihláška k odberu zhrnutí (digestov) konferencia-digest-subscribe@atlantis.sk
   odhlásenie z odberu zhrnutí konferencia-digest-unsubscribe@atlantis.sk
   získanie najnovšej správy z archívu konferencia-get@atlantis.sk
   získanie správy číslo 123 konferencia-get.123@atlantis.sk
   získanie zoznamu správ č. 123 - 456 z archívu (číslo + predmet + autor) konferencia-index.123-456@atlantis.sk
   získanie celých správ č. 123 - 456 z archívu konferencia-get.123-456@atlantis.sk
   získanie všetkých správ s rovnakým predmetom (Subject) ako správa č. 123 konferencia-thread.123@atlantis.sk


   Administrátori (moderátori) konferencií majú navyše možnosť moderovať konferenciu (v tom prípade im príde na e-mailovú adresu mail na "potvrdenie", na ktorý stačí odpovedať (prázdny mail) a tým potvrdiť jeho zverejnenie v konferencii.

   V prípade, že chce niekto z administrátorov konferencie zmeniť štandardné informačné výpisy (štandardne sú v angličtine), alebo ich prispôsobiť svojej konferencii, je tu aj táto možnosť. Princíp je taký, že treba zmeniť príslušný súbor s informáciami o konferencii. To je možné vykonať - ako inak - opäť prostredníctvom e-mailu. Stačí odoslať e-mail na adresu (v našom príklade) konferencia-edit.súbor@atlantis.sk, kde slovíčko "súbor" nahradíte jedným z nižšie uvedených názvov (napríklad teda konferencia-edit.faq@atlantis.sk). Obratom vám bude odoslaný príslušný súbor, pričom v e-maile bude ohraničený označením "%%% START OF TEXT FILE" (začiatok textového súboru) a "%%% END OF TEXT FILE" (koniec textového súboru). Text medzi týmito ohraničeniami môžete ľubovoľne zmeniť a odoslať na vygenerovanú adresu - najjednoduchšie tak, že použijete funkciu "Odpovedať" (Reply) vo vašom e-mailovom klientovi pre úpravu príslušného súboru.

   Názov súboru môže byť:

   bottom text pripájaný k spodnej časti k odpovediam z "ovládacích adries". Štandartne sú tu adresy, používané pre prácu užívateľov s konferenciou.
   digest stručný popis ako sa prihlásiť/odhlásiť k odberu zhrnutí - digestov
   faq často kladené otázky - tento text je doručený ako odpoveď na konferencia-faq
   get_bad text chybovej správy v prípade, že sa nenájde požadovaná správa v archíve
   help všeobecný súbor nápovedy
   info informácie o konferencii - tento text je doručený ako odpoveď na konferencia-info
   top text pripojený do hornej časti odpovedí z "ovládacích adries"
   trailer signatúra mailov, prechádzajúcich konferenciou (nie z "ovládacích adries").


   Toto boli najpoužívanejšie súbory. Ďalšie môžu byť:

   mod_help špecifická nápoveda pre moderátorov
   mod_reject správa pre odosielateľa e-mailu, ktorý bol zamietnutý moderátorom
   mod_request text pre moderátorov, odosielaný spolu s príspevkom
   mod_sub text pre užívateľa po moderátorom potvrdenom prihlásení do konferencie
   mod_sub_confirm správa pre potvrdenie prihlásenia do konferencie
   mod_timeout text pre odosielateľa príspevku, ktorému vypršal čas na zaradenie do konferencie
   mod_unsub_confirm text pre vzdialeného administrátora, ktorý požiadal o potvrdenie k odhláseniu
   sub_bad správa pre užívateľa, ktorý správne nepotvrdil prihlásenie do konferencie
   sub_confirm správa so žiadosťou o potvrdenie prihlásenia do konferencie
   sub_nop text pre prihlasujúceho sa užívateľa po znovuprihlásení
   sub_ok správa pre prihlasujúceho sa užívateľa po úspešnom prihlásení
   unsub_bad správa pre užívateľa, ktorý sa odhlasoval no nepotvrdil správne odhlásenie
   unsub_confirm text pre užívateľa, ktorý žiada o potvrdenie k odhláseniu
   unsub_nop správa pre neregistrovaného užívateľa, ktorý požiadal o odhlásenie
   unsub_ok správa pre bývalého užívateľa po úspešnom odhlásení


   Toľko k základom používanie e-mailových konferencí - v prípade záujmu o viac informácií vám odporúčame pozrieť si už spomínanú stránku http://www.ezmlm.org, alebo jej český mirror na adrese http://www.cz.ezmlm.org.

 4. Heslovanie adresárov

  Táto voľba vám umožní prideľovať prístupové práva pre jednotlivé adresáre na WWW stránke. Je to veľmi užitočná funkcia, ak chcete z nejakého dôvodu zabrániť prístupu nepovolaným osobám do častí vašeho webu. Napríklad ak vlastníte veľkoobchod a nechcete, aby nemali k vašim cenníkom prístup koneční spotrebitelia, ale iba vami registrovaní distribútori. Stačí vám vytvoriť si adresár, napríklad "ceny" a použitím tejto voľby môžete prideľovať prístupové práva a heslá.

  V prípade, že váš balík služieb obsahuje štatistiky prístupov pre WWW, nájdete tu už zaheslovaný adresár "statistika" pre blokovanie prístupu k vaším štatistikám. Zároveň si tu môžete zmeniť prístupové heslo k týmto štatistikám.

  UPOZORNENIE: tieto heslá platia IBA pre prístup cez WWW, nie pre FTP! Ak chcete povoliť prístup aj pre FTP, musíte nadefinovať prístupové práva cez konfiguráciu FTP.

 5. Štatistiky využitia

  Táto voľba vám zobrazí podrobné štatistiky prístupov k vašej stránke. Nájdete tu graf využitia vašej stránky, sumárne mesačné, denné a hodinové štatistiky, zoznam najčastejšie sťahovaných súborov, referencie, zoznam nenájdených súborov a mnoho ďalšieho.

  Prístup do sekcie štatistík je blokovaný na heslo. Štandartne je prihlasovacie meno a heslo totožné s vašimi prihlasovacími údajmi pre Control Centre - toto nastavenie si však môžete zmeniť voľbou "Heslovanie adresárov" v hlavnom (doménovom) menu.

  Význam jednotlivých stĺpcov štatistík je nasledovný:

  Zásahy/Hits: celkový počet požiadaviek, spracovaných webserverom, za príslušný čas (mesiac, deň, hodinu atd...). Zahŕňa úplne všetky súbory, ktoré webstránka obsahuje - obrázky, štýly, zvuky, animácie...

  Súbory/Files: celkový počet zásahov (požiadaviek), ktoré viedli k tomu, aby boli konkrétne dáta odoslané naspäť užívateľovi. Nie všetky zásahy (hits) generujú odosielanie dát - nie su tú chybové stránky, alebo stránky, ktoré ostávajú vo vyrovnávacej pamäti (cache) prehliadača alebo proxy servera.

  Tip: Rozdielom medzi Zásahmi a Súbormi si môžete urobiť hrubý odhad stálych návštevníkov vašich stránok - čím je rozdiel väčší, tým viac návštevníkov sa opakovane vracia na vaše stránky, takže časti stránok sú už uložené v cache ich browseru (tj. ich už videli).

  Miesta/Sites: ide o počet unikátnych IP adries (resp. počítačov), ktoré čítali obsah vašich stránok. Jeden návštevník však môže (v prípade dynamickej adresy) pristupovať aj z rôznych IP adries a naopak, v prípade proxy serveru, môže aj viac návštevníkov pristupovať z jednej IP adresy - toto treba zohľadniť pri posudzovaní tohoto údaju, no vo všeobecnosti ho možno považovať za hrubý odhad počtu rôznych návštevníkov vašej stránky.

  Návštevy/Visits: pod návštevou rozumieme prvý prístup na Stránku . Keď bude návštevník neustále načítavať rovnakú stránku, bude to považované za súčasť jednej jedinej Návštevy. V prípade, že čas nečinnosti pri prezeraní vašej stránky prekročí 30 minút a následne návštevník opäť načíta niektorú stránku, je to považovaná za novú návštevu. Keďže návštevu aktivuje iba načítanie stránky (viz. ďalej), v tomto počte nie sú započítane obrázky či súbory, linkované z iných webov a tak toto počítadlo nezahŕňa väčšinu neúplných (resp. "falošných") návštev.

  Strany/Pages: ide o adresy (URL), ktoré možno považovať za samostatné stránky (tj. adresy s textom, bez obrázkov, štýlov, zvukov a pod.). Toto číslo sa tiež zvykne označovať ako počet zobrazení, alebo impresií a štandardne sú za takúto stránku považované súbory s koncovkou .htm, .html alebo .cgi.

  KByte: (KB) je 1024 bajtov (1 kilobajt). Ide o množstvo prenesených dát, odoslaných z webserveru klientom, počítané na základe logu serveru. Okrem iného dáva predstavu o tom, ako zaťažuje vaša stránka webserver, resp. prenosové linky.


 6. Common Definitions

  A Site is a remote machine that makes requests to your server, and is based on the remote machines IP Address/Hostname. 7. MySQL

  Ak ste si objednali prístup k SQL databáze, pred jej prvým použitím kliknite na túto ikonu. Kliknutím na linku "Aktivovať novú databázu" Vám bude vygenerované prihlasovacie meno a názov databázy a budete vyzvaní k voľbe hesla. Stlačením tlačítka "aktivovať" je vaša databáza pripravená na používanie - na jej administráciu použite voľbu "MySQL" v hlavnom (doménovom) menu.

  Tip pre programátorov: Ak vám nefunguje korektne zobrazovanie diakritiky po nahraní dumpu SQL na MySQL 5.x alebo 4.1, skúste nasledujúcu "fintu" - pridať dva príkazy hneď po pripojenie na databázu, ako je uvedené v tomto príklade:

  mysql_connect('localhost',DB_USERNAME,DB_PASSWORD);
  mysql_select_db(DB_NAME);
  mysql_query('SET NAMES CP1250');
  mysql_query('SET COLLATION_CONNECTION=CP1250_GENERAL_CI');


 8. Registrácia vo vyhľadávačoch

  Ak ste si doobjednali službu "registrácia vašej stránky v popredných vyhľadávačoch", táto voľba je určená špeciálne pre vás. Po jej zakliknutí budete vyzvaní k vloženiu základných informácií o vašej WWW stránke, ktoré budú slúžiť pre jej registrovanie do kontextových vyhľadávačov. Pozor: Tento formulár vypĺňajte prosím až po sprevádzkovaní vašej stránky, tzn. až keď bude stránka plne funkčná a dokončená. V opačnom prípade nemôže byť stránka zaradená do väčšiny vyhľadávačov. Po registrácii vašej stránky stránky už nebude možné vložené údaje zmeniť.

 9. Nápoveda

  Kliknutím na túto voľby obdržíte podrobné informácie, ako si nakonfigurovať vašich e-mailových a FTP klientov. Zobrazené údaje sú konkrétne, osobitne pre každú doménu - na rozdiel od tohoto textu ide teda o stručnejšiu, no nie všeobecnú nápovedu.


Objednané domény


Spodná časť pod doménovou sekciou je vyhradená pre ďalšie vami objednané domény, ktoré ešte neboli aktivované. Ich funkcie sú nasledovné:

 1. Platba

  Táto voľba vám umožní okamžite uhradiť vašu objednávku prostredíctvom elektronických bankových systémov (TatraPay, SporoPay, Eliot a pod.). Výhodou takéhoto spôsobu úhrady je veľké zrýchlenie celého procesu registrácie domény a jej aktivácie. Reálnu faktúru (účtovný doklad) vám, samozrejme, zašleme dodatočne poštou.